een lange titel

Nieuwe versie Idea 2016 2.4

Idea 2016 2.4 is geïnstalleerd op afss1.

Met deze IDE is het mogelijk om Erlang projecten te bouwen.

In je eigen login moet je dan nog de Erlang plugin installeren. Deze plugin wordt opgeslagen in de home directory. Dit is dus niet globaal. Volgende de Idea handleiding moet je eerst met rebar een project maken dat je vervolgens in Idea importeert. Dit werkt niet helemaal. Het gegenereerde project bevat blijkbaar niet alle configuratiebestanden zoals die volgens de OTP richtlijnen vastgelegd zijn. De versie van rebar is versie 2.

Ondertussen is er een nieuwe versie van rebar, namelijk rebar3. Compatibiliteit met deze versie zou handig zijn.

Dit is de website van Idea: