een lange titel

Kennismaking met de PDP8

De PDP8 is een uitstekende keuze om assembler te leren.

Deze computer kent maar 8 instructies en het geheugen gaat niet verloren omdat er ringkerngeheugen wordt gebruikt.

In de opleiding worden 2 PDP8 computers gebruikt. Dit zijn de enige computers die de opleiding ter beschikking stelt.

Meer info: