een lange titel

Slackware 3.0 is er

In deze versie wordt nu niet meer het a.out formaat gebruikt maar wel Executable and Linkable Format (ELF). Dit is ook de eerste versie op CD-ROM.

De kernelversie is 1.2.13