eaict

C++

De som van een reeks in C++

Dit artikel legt uit hoe je op verschillende manieren de sam van een reeks gehele getallen kan berekenen.

C++ Functors en lambdafuncties

Dit artikel legt uit hoe je de capture bij lambdafuncties moet begrijpen.

Een Wt voorbeeld in Docker

Wt werkt ook in een Docker container.

Labo C++11 concurrency

C++11 thread, async en andere

C++11 kent een aantal nieuwe technieken om concurrency in een programma in te bouwen.

Een eerste Wt voorbeeld in C++

Wt is een klein C++ webframework dat veel gelijkenissen vertoont met Qt.

Functietemplates in C++

Templates kunnen ook gebruikt worden om functies te parametreren met een type.

STL algoritmen met C array en C++ vector

In dit voorbeeld wordt getoond dat je een for_each algoritme zowel bij een C array als bij een C++ vector kan toepassen.

C++11 Lambdafuncties

Lambdafuncties zijn een belangrijke aanvulling in C++11.