eaict

Docker

Erlang nodes in Docker

Gedistribueerde Erlang nodes zijn ook mogelijk in Docker.

Een Wt voorbeeld in Docker

Wt werkt ook in een Docker container.

Een Dart webserver voorbeeld in Docker

Dart is de scripting taal van Google.