eaict

Infcq

De som van een reeks in C++

Dit artikel legt uit hoe je op verschillende manieren de sam van een reeks gehele getallen kan berekenen.

C++ Functors en lambdafuncties

Dit artikel legt uit hoe je de capture bij lambdafuncties moet begrijpen.

Een Wt voorbeeld in Docker

Wt werkt ook in een Docker container.

Een eerste Wt voorbeeld in C++

Wt is een klein C++ webframework dat veel gelijkenissen vertoont met Qt.

Functietemplates in C++

Templates kunnen ook gebruikt worden om functies te parametreren met een type.

Struct en gelinkte lijst in C

Enkele mindere bekende constructies zijn struct en de gelinkte lijst die met struct gebouwd wordt.