eaict

Stl

STL algoritmen met C array en C++ vector

In dit voorbeeld wordt getoond dat je een for_each algoritme zowel bij een C array als bij een C++ vector kan toepassen.